Case: Communitymanagement voor GroentenFruit Huis

Borgen van voedselveiligheid door optimale samenwerking tussen ketenpartners