Case: Standaardisatie in de sierteeltsector

Standaardisatie in de Nederlandse sierteeltsector maakt digitaal handelen mogelijk