Caroline Duivenvoorden Business Consultant bij Q-Ray

Na slechts een klein jaar intensief samenwerken tussen ‘food en ICT’ praktijkpartners en kennisinstellingen is het zover: de scan om etiketten van voedingsmiddelen te digitaliseren werkt en overtreft de verwachtingen en mogelijkheden! De tool scoort met een nauwkeurigheidspercentage van meer dan 85% correcte tekstherkenning van ingrediëntteksten en voedingswaarden. Dit is een score waar de praktijkpartners zeer verheugd over zijn. 

Tegenwoordig is al veel informatie over voedingsmiddelen digitaal beschikbaar, doordat deze via producenten of kennisinstellingen worden gedeeld in de keten en beschikbaar worden gesteld aan het publiek. Toch is datakwaliteit nog altijd een grote uitdaging voor de sector; data over voedingsmiddelen zijn nog regelmatig incompleet, verouderd, onjuist of nog helemaal niet digitaal beschikbaar. Daarnaast komt het voor dat data nog handmatig in diverse databases overgetypt worden en/of er te weinig mogelijkheden zijn om de datakwaliteit te verifiëren.

In het door het Regio-orgaan SIA gesteunde project, hebben partners HAS Hogeschool, PS in Foodservice, Questionmark, Choices International en Rovecom Q-ray samen gewerkt aan het praktijkrijp maken van een zogenoemde OCR (Optical character recognition) tool. Bij de uitvoering van de opdracht is volop gebruik gemaakt van de kennis en kwaliteiten van stagiaires en afstudeerders. Een unieke opdracht, waarbij de kennis van ‘food’ en ‘ICT’ letterlijk samengebracht werd bij het testen en steeds verdere verbeteren van de OCR-code door het toevoegen van business logica. Uiteindelijk met een zeer succesvol resultaat, waar de OCR-tool op dit moment al een gemiddelde nauwkeurigheid van meer dan 85% haalt (o.b.v. een 100% correct eis). Dit biedt dus ontzettend veel mogelijkheden voor de toekomst!

Voor een mooie impressie van de opgedane ervaringen en inspiratie, hebben alle partners een korte reflectie op het project gegeven: 

Annet Roodenburg lector Voeding en Gezondheid aan de HAS Hogeschool : “Inspirerend om te zien hoe we elkaar als partners versterken dit multidisciplinaire project waar food en ict elkaar gevonden hebben in het streven naar correcte food data. We zijn er van overtuigd dat monitoren van deze food data essentieel zijn bij het streven naar een gezondere voedselomgeving.”

Caroline Duivenvoorden –Business Consultant Rovecom Q-ray: “Toen de HAS Hogeschool ons vroeg om te participeren in dit project was geen twijfel mogelijk; dit is een super mooie uitdaging voor Rovecom Q-ray om een bijdrage te kunnen leveren aan het samenbrengen van het potentieel van de agrofood markt en technologie, én ook nog eens een bijdrage te mogen leveren aan de ontwikkeling van een student! Dat het project zo’n succes is geworden is echt de verdienste van een hele goede samenwerking tussen alle partijen en studenten.”

De tool scoort met een nauwkeurigheidspercentage van meer dan 85% correcte tekstherkenning van ingrediëntteksten en voedingswaarden. Dit is een score waar de praktijkpartners zeer verheugd over zijn.”

Jolijn van Mil – MSc. Student Nutrition & Health WUR: “’Mijn twee grote interesses, namelijk voeding en data, werden perfect gecombineerd in dit project. Met de ondersteuning van fijne en behulpzame partners is er een mooi resultaat uit het project gekomen. Hetgeen waar ik zeer positief op terugkijk is het versterkende effect dat de verschillende partners en studenten hadden op elkaar. Khiem en ik hebben ontzettend veel geleerd van onze samenwerking  met iemand met zo’n andere achtergrond. Dit neem ik zeker mee voor in de toekomst. Samen bereik je meer!”

Khiem Pham – Software engineering student HAN: “Het was heel leerzaam om samen met Jolijn samen te werken aan dit project. Het samenbrengen van de voedingskundige kennis en alle wensen van de partners in uiteindelijk één geoptimaliseerde OCR tool resulteerde stapsgewijs in een uiteindelijk goed resultaat, dat aansloot bij het doel van de praktijkpartners.”

Renate Baanstra – Manager masterdata & IT PS in foodservice PS in Foodservice: “Heel gaaf om mee te mogen doen met dit multidisciplinaire project! Een unieke combinatie van ICT, voeding en data analyse! Erg leuk om deze jonge enthousiaste studente te mogen begeleiden en aan de voet te staan van een hele mooie ontwikkeling in digitalisering!”

Fedor van de Boomen, Iris Arts, Tess Witkamp – HAS studenten:  ”Als studenten van de HAS was het een interessante ervaring om eens betrokken te zijn binnen een project dat food op een innovatieve manier wist te combineren met technologie. Daarnaast om met verschillende mensen en diverse expertises een veelzijdig stukje technologie te ontwikkelen. Met altijd veranderende omstandigheden, en diverse invalshoeken, zal de tool altijd wel ruimte bieden voor nieuwe verbeteringen. Een tool, die ondanks een mooi projectresultaat, momenteel nog in de kinderschoenen staat. Wij zijn zeker benieuwd naar hoe deze tool zich verder gaat ontwikkelen, en de veranderingen die deze teweeg zal brengen in de toekomst, op het gebied van food & data, binnen onze informatiesamenleving. Wij HAS studenten willen jullie bedanken voor de prettige samenwerking en de leerzame tijd!”

Willem van Engen – Senior Researcher/ Project Manager QuestionMark: “Questionmark is blij met deze mooie stap om informatie op het etiket van voedselproducten semi-automatisch te lezen. Met nog een paar verbeteringen kan het enorm helpen in ons onderzoek naar de gezondheid en duurzaamheid van voedsel in de supermarkt, juist ook daar waar (digitale) informatie ontbreekt.”

Herbert Smoorenburg –  Managing Director Choices International: ““Fijn dat deze kennis zo snel ontwikkeld wordt. In veel (lage- en middeninkomens) landen is voedingsinformatie nog niet digitaal beschikbaar, terwijl er wel behoefte is aan. Hopelijk kan een volgende versie van de OCR-tool helpen om die data te verzamelen.”

ONTDEK HOE ICT JOUW ORGANISATIE EN SECTOR VERSTERKT

Laat je vrijblijvend adviseren of ontvang aanvullende informatie over onze ICT-oplossingen. Wij helpen je graag informatievraagstukken om te zetten in de (digitale) groei van jouw organisatie.