Beste relatie,

In 2021 is Q-ray onderdeel geworden van Rovecom Groep. Sindsdien werken de collega’s van Rovecom OpMaat en Q-ray samen en opereren als één team. Als laatste stap in het integratieproces worden de werkmaatschappijen samengevoegd. Hierover informeren wij u met dit bericht.

Wat is er gebeurd?
Per 8 december is Q-ray B.V. juridisch gefuseerd in Rovecom OpMaat B.V. Vervolgens is de naam Rovecom OpMaat B.V. gewijzigd in Rovecom Q-ray B.V.

Wat betekent dit voor u?
Voor de uitvoering van onze dienstverlening heeft dit geen consequenties. Lopende overeenkomsten zijn van rechtswege automatisch overgegaan naar Rovecom Q-ray B.V. In onze uitingen gebruiken we Rovecom Q-ray al als handelsnaam en vanaf nu ook op onze formele documenten, waaronder onze overeenkomsten en facturen.

Hieronder vindt u onze gegevens, met het verzoek deze aan te passen in uw administratie.

KvK-nummer: 65931041
BTW-nummer: NL856321783-B01
Bank-nummer: NL37 ABNA 0561 4530 63

Heeft u vragen dit na bericht, de fusie of kunnen we u ergens anders bij helpen? Neem dan contact op via administratie@rovecom.nl.

Met vriendelijke groet,
Rovecom Q-ray B.V.

Gerben Donker
Algemeen Directeur