Crisismanagement en de strijd voor voedselveiligheid: wat heeft EHEC ons geleerd?

“In de zeldzame situaties dat de veiligheid van groenten of fruit in het geding is, dan moeten we elkaar snel weten te vinden en snel kunnen handelen op basis van gedegen kennis. Als het om voedselveiligheid gaat is kennisdeling essentieel.” Peter Verbaas werkzaam in het domein van voedselveiligheid binnen het GroentenFruit Huis, blikt vijf jaar na de uitbraak terug op de EHEC-crisis in 2011. Welke belangrijke lessen hebben we getrokken als het gaat om crisismanagement in versketens? En welke rol speelt kennisdeling hierin?