Voedingscentrum kiest voor Q-ray bij de doorontwikkeling van de Levensmiddelen Database

Het Voedingscentrum had een aanbesteding opgezet met als doel de Levensmiddelen Database (LeDa), gebouwd door Q-ray, door te ontwikkelen. Q-ray heeft hiervoor een plan gemaakt en is uiteindelijk door het Voedingscentrum opnieuw gekozen om de komende jaren de database en haar beheer sterk door te ontwikkelen.

Terminologie zet mensen op het verkeerde been: hoe breng je IT kennis begrijpelijk en laagdrempelig over?

Onduidelijkheid over vreemde termen geldt niet alleen voor ingrediënten die in een product zitten. Vaak leeft het idee, vanwege de lange en enge namen, dat deze producten vol chemicaliën zitten die slecht voor ons kunnen zijn. Maar heel veel van die ingrediënten komen gewoon in de natuur voor. Zo zie je dat terminologie en onwetendheid kan leiden tot onterechte conclusies of beleving. En dat is ook een probleem in IT. Door het gebruik van allerlei moeilijke woorden ontstaat er soms een communicatiekloof. Hoe kun je kennis begrijpelijk en laagdrempelig overbrengen en een brug slaan tussen mensen uit de business en IT?

De cruciale rol van data op weg naar duurzame winstmaximalisatie

Onlangs mocht ik een congres bijwonen waarbij het ging om verduurzaming van de voedselketen. De belangrijkste conclusies? De consument moet weer centraal komen te staan en het moet allemaal duurzamer. Dat is op zich niks nieuws, maar het feit blijft dat ons hele (economische) systeem gericht is op winstmaximalisatie. De meeste innovaties in de voedselketen zijn dan ook gericht op het verduurzamen van winstmaximalisatie. Terwijl er voor een volledige transitie naar duurzame voedselketens andere inzichten nodig zijn, zoals bijvoorbeeld collaboratieve business modellen tussen consument en producent/leverancier, of bijvoorbeeld korte ketens. En daar speelt data een cruciale rol in. Maar waarom?

Blockchain technologie biedt geen vanzelfsprekende garantie voor betrouwbaarheid en controleerbaarheid in de voedselindustrie

De blockchain technologie is hot. En dat is in mijn ogen niet voor niets: het is één van de meest innovatieve en disruptieve technologieën die de ICT wereld de laatste jaren heeft opgeleverd. Blockchain kan — nog meer dan andere baanbrekende ontwikkelingen als Big Data en Internet of Things — voor een nieuwe kijk op ICT systemen zorgen. Logisch dus dat er volop wordt nagedacht over het toepassen van de technologie in een breder perspectief dan alleen de Bitcoin — bijvoorbeeld in de zorg of in de voedselindustrie. Maar zijn de claims ten aanzien van de betrouwbaarheid en transparantie van deze technologie wel terecht? Ik betwijfel het.

Van samen werken naar samenwerken: co-creatie levert waardecreatie in IT

Het is een vaak gehoorde kreet binnen IT projecten: ‘we werken samen!’ Maar als ik dan doorvraag wat dat ‘samen werken’ dan inhoudt, dan kom ik tot de conclusie dat het om het gezamenlijk werken gaat, maar niet om het echte samenwerken. Ook leuk, maar zijn we dan aan het samenwerken of zijn we samen in werking? Samenwerken is een betekenisgevend proces dat recht doet aan de belangen en gericht is op een betekenisvolle ambitie. Samenwerken is leuk, co-creatie nog veel leuker. Het is namelijk de ideale aanpak voor het oplossen van complexe vraagstukken en het realiseren van veranderingen binnen IT.

5 tips om de schuldenlast in je verouderde applicatielandschap te beperken

Veel organisaties kiezen bij aanpassingen in hun applicatielandschap voor eenvoudige wijzigingen die ze op korte termijn kunnen realiseren. En niet voor een betere — vaak duurdere — oplossing voor het systeem. Hoe langer je wacht met het vernieuwen van verouderde (legacy) systemen, hoe groter de technical debt (schuldenlast) is die je opbouwt.