Meer grip op voedselveiligheid door het openbaar maken van NVWA inspectierapporten?

Op 1 november 2016 is de Eerste Kamer akkoord gegaan met een wijziging van de wet, waardoor onder andere de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NWVA) onderzoeks- en inspectiegegevens openbaar mag maken. Niet geheimhouding, maar openbaarheid is in het vervolg de regel. Het is een goede stap in de richting van een transparante voedselketen en grip op voedselveiligheid. Maar wat levert dit besluit uw bedrijf in de voedselketen op?

Voedselveiligheid controleren met je smartphone: zin of onzin?

Als het aan het Nederlands instituut voor voedselveiligheid RIKILT ligt dan kan de consument in de toekomst voedselveiligheid controleren met zijn of haar smartphone. RIKILT gaat in een Europees project namelijk onderzoeken hoe de manier waarop voedsel wordt gecontroleerd verbeterd kan worden. Nu wordt veelal gecontroleerd door op locatie monsters te verzamelen en deze in laboratoria te analyseren op onder andere antibiotica, pesticiden, allergenen of natuurlijke toxines. RIKILT verwacht dat een deel van deze metingen sneller en dus goedkoper kan worden uitgevoerd. En op termijn kunnen consumenten mogelijk zelf op voedselveiligheid controleren met een smartphone. Heeft deze ontwikkeling consequenties voor uw bedrijf in de voedselketen?

Effectief gebruik van gewasbeschermingsmiddelen met behulp van een AdviesApp

De akkerbouw staat voor verschillende uitdagingen. Eén daarvan is het optimaal gebruiken van gewasbeschermingsmiddelen door toepassing op het juiste moment en in de juiste verhoudingen en hoeveelheden. Dit is met name belangrijk met het oog op de kosten en het milieu. Vanuit milieuperspectief zijn er steeds strengere eisen rondom gewasbeschermingsmiddelen.

Voedselverspilling tegengaan? Houdt je data vers

Het tegengaan van (grootschalige) voedselverspilling is een van de belangrijkste uitdagingen in de gehele voedselindustrie, ook voor jou. Alleen al in Nederland verspillen huishoudens zo’n 110 tot 165 kilo voedingswaren per jaar, ongeveer een derde van hun voedsel. Daarbovenop gooit de voedingsindustrie gemiddeld voor 2 miljard euro aan voedsel weg. Met andere woorden, voedselverspilling is een serieus probleem. En dan hebben we het alleen nog over Nederland.