Blockchain technologie biedt geen vanzelfsprekende garantie voor betrouwbaarheid en controleerbaarheid in de voedselindustrie

De blockchain technologie is hot. En dat is in mijn ogen niet voor niets: het is één van de meest innovatieve en disruptieve technologieën die de ICT wereld de laatste jaren heeft opgeleverd. Blockchain kan — nog meer dan andere baanbrekende ontwikkelingen als Big Data en Internet of Things — voor een nieuwe kijk op ICT systemen zorgen. Logisch dus dat er volop wordt nagedacht over het toepassen van de technologie in een breder perspectief dan alleen de Bitcoin — bijvoorbeeld in de zorg of in de voedselindustrie. Maar zijn de claims ten aanzien van de betrouwbaarheid en transparantie van deze technologie wel terecht? Ik betwijfel het.

Van samen werken naar samenwerken: co-creatie levert waardecreatie in IT

Het is een vaak gehoorde kreet binnen IT projecten: ‘we werken samen!’ Maar als ik dan doorvraag wat dat ‘samen werken’ dan inhoudt, dan kom ik tot de conclusie dat het om het gezamenlijk werken gaat, maar niet om het echte samenwerken. Ook leuk, maar zijn we dan aan het samenwerken of zijn we samen in werking? Samenwerken is een betekenisgevend proces dat recht doet aan de belangen en gericht is op een betekenisvolle ambitie. Samenwerken is leuk, co-creatie nog veel leuker. Het is namelijk de ideale aanpak voor het oplossen van complexe vraagstukken en het realiseren van veranderingen binnen IT.

IT is mensenwerk: tot de kern komen is als pellen van een ui

Als informatieanalisten en functioneel ontwerpers is het ons dagelijks werk om bedrijfsprocessen te vertalen naar passende IT oplossingen en werkende functionaliteit in software applicaties. We vertalen een vaak dynamische praktijk met allerlei uitzonderingen op de regel naar een oplossing met nullen en enen. IT is gebaseerd op rationaliteit en logica. Ook al kennen we de business van onze klanten goed, het is nog steeds een kunst om de essentie van het probleem of de wens in beeld te krijgen. Communicatie, doorvragen en structuur aanbrengen zijn daarbij cruciaal. Uiteindelijk is IT voor 80% mensenwerk.

5 tips om de schuldenlast in je verouderde applicatielandschap te beperken

Veel organisaties kiezen bij aanpassingen in hun applicatielandschap voor eenvoudige wijzigingen die ze op korte termijn kunnen realiseren. En niet voor een betere — vaak duurdere — oplossing voor het systeem. Hoe langer je wacht met het vernieuwen van verouderde (legacy) systemen, hoe groter de technical debt (schuldenlast) is die je opbouwt.

Waarom Agile software ontwikkeling leidt tot het IKEA-effect

Ooit gehoord van het IKEA-effect? Dit effect staat bekend als de neiging van mensen om dingen hoger te waarderen wanneer ze zelf hebben bijgedragen tot de totstandkoming ervan. Laten we eerlijk zijn, het is een feest van genoegdoening om na wat geploeter en gezweet naar die zelf in elkaar gezette boekenkast te zitten kijken. Maar dit effect komt niet alleen tot stand bij een nieuwe boekenkast of een nieuw bed. Ook bij Agile software ontwikkeling merken wij een dergelijk effect. Waarom dit zo is en hoe dat in z’n werk gaat vertellen we in dit blog.